THÔNG BÁO V/v Sử dụng các phần mềm có bản quyền của hãng Autodesk

Hưởng ứng cuộc vận động thực hiện Luật quyền tác giả và sở hữu trí tuệ, trên tinh thần của cuộc họp giữa đại diện Ban giám hiệu trường ĐH GTVT Tp. Hồ Chí Minh và ông Ajith Menon - Giám đốc kinh doanh phụ trách khu vực ASEAN của hãng Autodesk, nay Ban giám hiệu thông báo về việc đăng ký sử dụng các phần mềm có bản quyền của hãng Autodesk như sau:

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Số: /TB-HT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2009

THÔNG BÁO

V/v Sử dụng các phần mềm có bản quyền của hãng Autodesk

Hưởng ứng cuộc vận động thực hiện Luật quyền tác giả và sở hữu trí tuệ, trên tinh thần của cuộc họp giữa đại diện Ban giám hiệu trường ĐH GTVT Tp. Hồ Chí Minh và ông Ajith Menon - Giám đốc kinh doanh phụ trách khu vực ASEAN của hãng Autodesk, nay Ban giám hiệu thông báo về việc đăng ký sử dụng các phần mềm có bản quyền của hãng Autodesk như sau:

1. Từ năm 2010, cán bộ, giáo viên, sinh viên trường ĐH GTVT Tp. Hồ Chí Minh có thể được sử dụng các phần mềm có bản quyền mới nhất của hãng Autodesk như: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, AutoCAD Civil 3D, Autodesk 3DS Max, Autodesk Inventor, Autodesk Maya, Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP.v.v. nếu đáp ứng được yêu cầu là có số lượng người đăng ký sử dụng nhiều, tối thiểu phải có 100 người đăng ký cho một phần mềm.

2. Nhà trường sẽ tổ chức một buổi hội thảo để các chuyên gia của hãng Autodesk khu vực Châu Á Thái Bình Dương trực tiếp báo cáo về các giải pháp phần mềm của hãng hiện nay.

Để chương trình thành công, nay Nhà trường thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ giáo viên, sinh viên trong trường biết để tiến hành đăng ký.

Giao cho Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên liên hệ với đại diện của hãng Autodesk, tiến hành hướng dẫn cách thức đăng ký, trực tiếp thực hiện các trình tự và kiểm tra hoạt động này.

Chào trân trọng!


 

Nơi nhận:

- Các Khoa;

- Ban quản trị Website;

- Lưu TC-HC. .

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)


 TS.NGUYỄN VĂN THƯ

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 01/ HD - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 


Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2009

HƯỚNG DẪN

Cách đăng ký sử dụng phần mềm có bản quyền của hãng Autodesk

cho cán bộ, giáo viên và sinh viên Đại học GTVT Tp Hồ Chí Minh

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên và sinh viên của trường ĐH GTVT Tp. Hồ Chí Minh được sử dụng các phần mềm có bản quyền của hãng Autodesk, nay Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên hướng dẫn cụ thể các bước đăng ký như sau:

Bước 1:

     Vào trang students.autodesk.com để đăng kí một tài khoản dành cho người học. Vào email đã đăng kí cho Autodesk để kích hoạt tài khoản cá nhân.

     Lưu ý rằng, các thầy cô hãy lấy địa chỉ email mà trường ĐH GTVT Tp. Hồ Chí Minh đã cấp. Khi đăng ký thành công, sau này sẽ có email từ hãng gửi hai thông số là Registration CodeRegistration ID đến email của mình. Nếu thầy cô nào chưa có email trường cấp xin liên hệ anh Trần Anh Quân (Ban quản lý Website) để đăng ký.

     Trường ta chưa có email riêng cho từng sinh viên nên các em sinh viên được quyền sử dụng một email khác bất kỳ nhưng trong lựa chọn đang học trường nào thì các em phải ghi là University Of Transport Hochiminh City (lưu ý là các thông số cá nhân của sinh viên phải hoàn toàn đúng, hãng sẽ phối hợp với trường kiểm tra lại thông số này).

Bước 2:

     Sau khi kích hoạt tài khoản thì đăng nhập vào trang chủ của Autodesk, chọn phần Software download, chọn phần mềm ta muốn sử dụng. Khi chọn một phần mềm nào đó thì sẽ có hai lựa chọn là Download hoặc là Get serial. Nếu chọn Get serial thì key sẽ được gửi vào email của mình.  Key này có thời hạn sử dụng là 13 tháng, sau 13 tháng tiến hành đăng ký lại để cập nhật phiên bản mới (các phần mềm của Autodesk cứ 1 năm sẽ cho ra đời một phiên bản mới)        

     Vì phần lớn dung lượng các phần mềm của hãng Autodesk là rất lớn nên thời gian download là rất lâu. Hãng sẽ gửi một số đĩa chương trình cho trường ta vào buổi hội thảo sắp đến. Tuy vậy vì số lượng đĩa phần mềm cho trường ta là không nhiều nên chúng ta hãy dùng chức năng Resume để download.

Bước 3:

     Sau khi download xong, ta tiến hành cài đặt và dùng số serial mà Autodesk đã gửi trong email cá nhân, lưu ý phải bảo mật số serial này vì chỉ dùng được cho hai máy mà thôi.

     Sau khi cài xong, bạn chạy chương trình và chọn Active Product.

     Chọn Get an activation code rồi chọn Next rồi Finish.

   Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên. Số điện thoại: 08.3512.1597, hoặc liên hệ trực tiếp:

- Thầy Lê Quang Thành, Bộ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Khoa Cơ khí, số điện thoại: 0918.335.099

- Đ/c Phan Quốc Cường, chuyên viên Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, số điện thoại: 0972.425.113

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để b/c)

- Các Khoa (thông tin)

- Ban quản trị Website;

- Lưu VPTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Văn Bình