THÔNG BÁO Về việc chọn sinh viên tham gia học bổng BRIGHT WINNERS năm 2009

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên năm Nhất về việc chọn sinh viên tham gia nhận học bổng BRIGHT WINNERS năm 2009 như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 48/ TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2009


THÔNG BÁO

Về việc chọn sinh viên tham gia học bổng BRIGHT WINNERS năm 2009

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên năm Nhất về việc chọn sinh viên tham gia nhận học bổng BRIGHT WINNERS năm 2009 như sau:

1. Hình thức, giá trị học bổng:

- Sinh viên được nhận một suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng cho các chương trình TOEFL, IELTS, TOEIC, SAT, GMAT, GRE tại AUSP - Trung tâm Ngoại ngữ ĐHQG Tp.HCM.

- Hai khóa học kỹ năng miễn phí: “Mastering The Interview”“Mastering Presentation Skill” do chương trình hợp tác đào tạo quốc tế Australian University Studies Program đào tạo. Khi kết thúc khóa học được tổ chức thi và cấp chứng chỉ.

2. Chỉ tiêu, số lượng cụ thể

- 50.000 suất. (Sinh viên năm nhất toàn Tp.HCM)

3. Đối tượng tham gia.

- Sinh viên năm nhất của tất cả các ngành trong Trường.

4. Điều kiện tham gia:

- Điểm dự thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2009 có tổng điểm 3 môn từ 20 điểm trở lên (không nhân hệ số, đã tính điểm ưu tiên)

5. Cách thức tham gia:

- Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào Form đăng ký và nộp cho lớp trưởng.

6. Thời hạn đăng ký tham gia: Lớp trưởng nộp lại Form đăng ký cho Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên trước 11h00 ngày 01/12/2009 (thứ Ba)

- Mọi chi tiết liên hệ văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên, số điện thoại: 083.5121597


Nơi nhận:

- Các lớp khóa 2009;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình