THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Hệ thống bánh mì cá Thái Sơn

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Hệ thống bánh mì cá Thái Sơn như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 07/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2010

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Hệ thống bánh mì cá Thái Sơn

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Hệ thống bánh mì cá Thái Sơn như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- Nhân viên kinh doanh - số lượng 50 người

- Mặt hàng: Sữa bắp đóng chai

- Thời gian làm việc: Không quy định

- Lương: theo năng lực bán hàng + thưởng

2. Yêu cầu:

- Có xe máy, ưu tiên có kinh nghiệm.

- Hồ sơ gồm có: Đơn xin việc (có ảnh); Sơ yếu lý lịch; thẻ sinh viên (photo)

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 03 năm 2010.

- Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về Bánh mì cá Thái Sơn, 68/286 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TPHCM.

Điện thoại: (08). 6291.5024 hoặc 0975 008 983 (chị Hằng Ni)

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình