THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 22/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2010

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường như sau:

1. Vị trí, số lượng tuyển dụng:

   - Kỹ sư Xây dựng cầu đường

       Số lượng: 30

   - Kỹ sư cơ khí giao thông

       Số lượng: 15

   - Kỹ sư kinh tế xây dựng

       Số lượng: 15

2. Yêu cầu:

- Nam, có sức khỏe, có thể đi xa.

- Đồng ý nhận sinh viên mới ra trường.

3. Hồ sơ gồm có: Đơn xin việc (có ảnh), Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, bảng sao CMND, hộ khẩu, bằng cấp liên quan.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên - Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Số 2, đường D3, khu Văn Thánh Bắc, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Số điện thoại: (08).3512.1597.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình