THÔNG BÁO Học bổng Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2010 - 2011

Căn cứ thông báo số 55 của Ban thư ký Hội Sinh viên Tp. Hồ Chí Minh về chương trình học bổng Hội sinh viên năm học 2010 - 2011, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên năm nhất như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 43/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2010

THÔNG BÁO

Học bổng Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

năm học 2010 - 2011

Căn cứ thông báo số 55 của Ban thư ký Hội Sinh viên Tp. Hồ Chí Minh về chương trình học bổng Hội sinh viên năm học 2010 - 2011, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên năm nhất như sau:

1. Học bổng bảo trợ dành cho Tân Sinh viên mồ côi cha mẹ

1.1. Số lượng - Trị giá:

- Số lượng: 4 suất

- Trị giá: 5.000.000 đồng/suất, bảo trợ liên tục cho đến khi ra trường.

1.2. Đối tượng- Tiêu chuẩn:

- Tân Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã trúng tuyển và theo học tại các trường Đại học, Học viện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm học 2010 - 2011.

- Có điểm trúng tuyển vào các trường Đại học, Học viện từ 18 điểm trở lên.

- Ưu tiên sinh viên có thành tích học tập tốt, có ý thức vương lên trong học tập và cuộc sống, nhiệt tình tham gia công tác Đoàn thể, xã hội.

- Chưa nhận học bổng xã hội nào trong năm 2009 - 2010.

1.3. Thời gian:

- Thời gian nộp hồ sơ: hạn chót 25/10/2010.

- Thời gian trao học bổng: Dự kiến giữa tháng 11/2010.

1.4. Hồ sơ học bổng bao gồm:

- Đơn xin học bổng có xác nhận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Sinh viên trường (theo mẫu tải về từ website www.hotrosinhvien.vn).

- Bản sao giấy chứng tử của cha và mẹ hoặc giấy xác nhận mồ côi cha mẹ do địa phương cấp.

- Bản tâm sự, chia sẻ về hoàn cảnh gia đình (viết tay hoặc đánh máy).

- Bản sao giấy báo nhập học có công chứng hoặc có xác nhận của trường.

- Bản sao CMND (không cần công chứng).

- 01 ảnh 3x4 có ghi họ tên, trường phía sau ảnh.

2. Học bổng bảo trợ do Trung tâm Tình nguyện Quốc tế Nhật Bản tài trợ (NVC, Kawai-Shida, Daigaku Fujin Kyokai, Inamiya)

2.1. Số lượng - Trị giá:

- Số lượng: 11 suất

- Trị giá: 10.000 Yên Nhật/suất/năm học, bảo trợ liên tục cho đến khi ra trường.

2.2. Đối tượng- Tiêu chuẩn:

2.2.1. Đối tượng: Tân sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã trúng tuyển và theo học tại các trường Đại học, Học viện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm học 2010 - 2011.

2.2.2. Tiêu chuẩn:

- Học bổng Daigaku Fujin Kyokai: Nữ sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

- Học bổng NVC: Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn

- Học bổng Inamiya: Sinh viên ngành nhạc có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vùng sâu vùng xa.

- Học bổng Kawai-Shida: Sinh viên dân tộc

- Có điểm trúng tuyển vào các trường Đại học, Học viện từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên).

- Ưu tiên sinh viên có thành tích học tập tốt, có ý thức vương lên trong học tập và cuộc sống, nhiệt tình tham gia công tác Đoàn thể, xã hội.

- Chưa nhận học bổng xã hội nào trong năm 2009 - 2010.

2.3. Thời gian:

- Thời gian nộp hồ sơ: hạn chót 05/11/2010.

- Thời gian trao học bổng: Dự kiến giữa tháng 12/2010.

2.4. Hồ sơ học bổng bao gồm:

- Đơn xin học bổng có xác nhận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Sinh viên trường (theo mẫu tải về từ website www.hotrosinhvien.vn).

- Bản sao giấy chứng nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách hoặc sổ hộ nghèo do địa phương cấp.

- Bản sao giấy báo nhập học có công chứng hoặc có xác nhận của trường.

- Bản sao CMND (không cần công chứng).

- 01 ảnh 3x4 có ghi họ tên, trường phía sau ảnh.

3. Học bổng bảo trợ do Ông Bruce Langone và tổ chức SJINC tài trợ

3.1. Số lượng - Trị giá:

* Học bổng Bruce Langone:

- Số lượng: 5 suất

- Trị giá: 100 USD/suất/năm học, bảo trợ liên tục cho đến khi ra trường.

* Học bổng SJNC:

- Số lượng: 10 suất

- Trị giá: 1.000.000VNĐ/suất/năm học.

3.2. Đối tượng- Tiêu chuẩn:

- Tân Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã trúng tuyển và theo học tại các trường Đại học, Học viện trên địa bàn TP.HCM năm học 2010 - 2011.

- Có điểm trúng tuyển vào các trường Đại học, Học viện từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên).

- Ưu tiên sinh viên có thành tích học tập tốt, có ý thức vương lên trong học tập và cuộc sống, nhiệt tình tham gia công tác Đoàn thể, xã hội.

- Chưa nhận học bổng xã hội nào trong năm 2009 - 2010.

3.3. Thời gian:

- Thời gian nộp hồ sơ: hạn chót 05/11/2010.

- Thời gian trao học bổng: Dự kiến giữa tháng 12/2010.

3.4. Hồ sơ học bổng bao gồm:

- Đơn xin học bổng có xác nhận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Sinh viên trường (theo mẫu tải về từ website www.hotrosinhvien.vn).

- Bản sao giấy chứng nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách hoặc sổ hộ nghèo do địa phương cấp.

- Bản thông tin cá nhân đánh máy bằng Tiếng Anh (theo mẫu tải về từ website www.hotrosinhvien.vn).

- Bản sao giấy báo nhập học có công chứng hoặc có xác nhận của trường.

- Bản sao CMND (không cần công chứng).

- 01 ảnh 3x4 có ghi họ tên, trường phía sau ảnh.

Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 08.3512.1597.


 

Nơi nhận:

- Website TT;

- Lưu VPTT.

KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình