THÔNG BÁO Kết quả hỗ trợ vé xe cho sinh viên về quê đón Tết Tân Mão 2011

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên Trường thông báo đến toàn thể sinh viên danh sách được hỗ trợ vé xe Tết Tân Mão 2011 như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 02/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2011

THÔNG BÁO

Kết quả hỗ trợ vé xe cho sinh viên về quê đón Tết Tân Mão 2011

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên Trường thông báo đến toàn thể sinh viên danh sách được hỗ trợ vé xe Tết Tân Mão 2011 như sau:

 

STT

HỌ VÀ TÊN


DÂN TỘC

MSSV/CMND

TỈNH-NƠI VỀ

1

TRẦN VĂN

LỘC

KINH

1051130041

NGHỆ AN

2

NGUYỄN VĂN

TƯỞNG

KINH

183689801

HÀ TĨNH

3

PHAN VĂN

THUẬN

KINH

1051180053

QUẢNG BÌNH

4

DƯƠNG VĂN

PHI

KINH

194518578

QUẢNG BÌNH

5

NGUYỄN THỊ THU

HƯƠNG

KINH

1051040012

QUẢNG BÌNH

6

NGUYỄN HOÀNG

DŨNG

KINH

1051160005

QUẢNG TRỊ

7

MAI VĂN

TẨN

KINH

205613297

QUẢNG NAM

8

LÊ THỊ MỸ

HẰNG

KINH

1054010154

QUẢNG NAM

9

TRẦN VĂN

NAM

KINH

1051110167

QUẢNG NGÃI

10

LÊ ĐẠI

BỀN

KINH

1019650009

QUẢNG NGÃI

11

HỒ VĂN

CẢNH

KINH

1051160086

BÌNH ĐỊNH

12

NGÔ TRẦN

LƯỢNG

KINH

1051010157

PHÚ YÊN

13

LONG VĂN

CHIÊN

CHĂM

261206122

BÌNH THUẬN

14

DIÊN VĂN

CHÚNG

CHĂM

1051110149

BÌNH THUẬN

15

NGUYỄN CHÂN

CHUNG

CHĂM

1051110150

BÌNH THUẬN

16

THẠCH NGỌC

LUẬN

CHĂM

1051010160

NINH THUẬN

17

CHÂU VĂN THẮNG

LỢI

CHĂM

1051160102

NINH THUẬN

18

TỪ XUÂN

LỘC

CHĂM

1051120034

NINH THUẬN

19

THẠCH THANH

TÂN

K'ME

1051160122

TRÀ VINH

 

Sinh viên có tên trong danh sách liên hệ nhận vé trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Thành phố (Số 33 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1) từ ngày 12/01/2010 đến ngày 19/01/2010 (sinh viên mang theo thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân để đối chiếu). Qua thời gian này sinh viên không đến nhận vé xem như sinh viên đã từ chối và Ban tổ chức sẽ chuyển sang cho sinh viên khác.

Lễ tiễn sinh viên vào lúc 05h30, thứ Ba ngày 25/01/2011 (nhằm ngày 22 âm lịch), tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Số 04 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1.

Mọi chi tiết liên hệ văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên, số điện thoại: 08. 3512.1597; website:http://www.qhdn.hcmutrans.edu.vn

Nơi nhận:

- BQT Website;

- Các lớp;

- Lưu VPTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình