CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo các thông tin tuyển dụng

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo các thông tin tuyển dụng như sau:

1. Thông báo tuyển dụng của CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT - TỔNG ĐẠI LÝ BIẾN TẦN INVT TẠI VIỆT NAM

2. Thông báo tuyển dụng của CÔNG TY TNHH YANG MING VIETNAM

3. Thông báo tuyển dụng của Tập đoàn Mỹ Lan - Kỹ sư cơ khí

4. Thông báo tuyển dụng của Tập đoàn Mỹ Lan - Kỹ sư Điện