THÔNG BÁO V/v Tặng vé xe cho sinh viên về quê đón Tết Nhâm Thìn 2012

Căn cứ Thông báo số 18/TB-HTSV của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành phố về việc Tặng vé xe sinh viên về quê đón tết Nhâm Thìn 2012, nay Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể sinh viên năm nhất về chương trình tặng vé xe cho sinh viên về quê đón Tết 2012 như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 20/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v Tặng vé xe cho sinh viên về quê đón Tết Nhâm Thìn 2012

Căn cứ Thông báo số 18/TB-HTSV của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành phố về việc Tặng vé xe sinh viên về quê đón tết Nhâm Thìn 2012, nay Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể sinh viên năm nhất về chương trình tặng vé xe cho sinh viên về quê đón Tết 2012 như sau:

1. Số lượng vé được hỗ trợ tại thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức tặng 3500 vé đưa sinh viên về các tỉnh thành thuộc miền Trung và miền Tây Nam bộ, Đông Nam bộ (từ Thanh Hóa trở vào) cho sinh viên đang học tại các trường Đại học - Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tiêu chuẩn được nhận vé:

Sinh viên năm nhất, có hộ khẩu thuộc các huyện của các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề trong đợt bão lũ năm 2011; các tỉnh vùng sâu, vùng xa, sinh viên dân tộc thiểu số; có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập.

3. Hồ sơ xin hỗ trợ vé bao gồm:

- Đơn xin tặng vé xe về quê đón tết xuân Tân Mão 2011 (theo mẫu tại đây)

- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của địa phương. Ưu tiên xét cho sinh viên quê quán tại các địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt bão lũ năm 2011, sinh viên dân tộc thiểu số, tàn tật, hộ nghèo, mồ côi cha hoặc mẹ…

- Bảng photo thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân.

- Các giấy xác nhận tham gia các hoạt động tình nguyện (nếu có).

4. Thời gian - địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

- Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 22/12/2011.

- Kết quả xét hồ sơ sẽ được thông báo tại bảng tin và Website Trung tâm vào ngày 31/12/2011.

- Lễ tiễn sinh viên: Vào lúc 6h00, thứ bảy ngày 14/01/2012 (nhằm ngày 21 âm lịch), tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Số 04 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1.

Mọi chi tiết liên hệ văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên, số điện thoại: 08. 3512.1597, Website: www.qhdn.hcmutrans.edu.vn

Nơi nhận:

- Các lớp;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình