THÔNG BÁO SỐ 01 V/v đăng ký mua vé tàu Tết Giáp Ngọ năm 2014

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, giảng viên và sinh viên trong toàn trường về việc tổ chức nhận đăng ký và mua vé tàu tập thể Tết Giáp Ngọ 2014 như sau

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊNSố: 20/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2013

 

THÔNG BÁO SỐ 01

V/v đăng ký mua vé tàu Tết Giáp Ngọ năm 2014

- Căn cứ theo quy định của Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn về việc nhận đăng ký mua vé tàu tập thể.

- Căn cứ tình hình cụ thể về nhu cầu của các cán bộ công nhân viên, giảng viên và sinh viên trong toàn trường.

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, giảng viên và sinh viên trong toàn trường về việc tổ chức nhận đăng ký và mua vé tàu tập thể Tết Giáp Ngọ 2014 như sau:

1. Địa điểm nhận đăng ký: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

2. Thời gian nhận đăng ký: Từ ngày 06/09/2013 đến 17h00 ngày 18/09/2013.

3. Căn cứ vào yêu cầu của Ga Sài Gòn về việc mua vé tập thể, xét khả năng có thể mua được vé, Trung tâm chỉ nhận đăng ký các Ga sau: Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- Các sinh viên ở các tỉnh khác muốn đi tàu phải chấp nhận mua vé về Ga gần nhất. Ví dụ: Một sinh viên muốn về Ga Nam Định phải chấp nhận mua vé về Hà Nội, khi tàu dừng tại Ga Nam Định thì sinh viên này sẽ xuống Ga.

- Trung tâm chỉ nhận đăng ký các loại chỗ: ngồi cứng, ngồi mềm của loại thường (TN) và tàu nhanh (SE), không cho phép chọn giờ tàu chạy (việc này do nhà Ga quyết định).

- Sinh viên ở các tỉnh từ Nghệ An trở ra đăng ký mua vé về ga Hà Nội.

- Sinh viên ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở ra Nghệ An đăng ký mua vé về ga Vinh.

- Sinh viên ở các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra Đà Nẵng đăng ký mua vé về ga Đà Nẵng.

- Sinh viên ở các tỉnh từ Nha Trang trở ra Quảng Ngãi đăng ký mua vé về Quảng Ngãi

4. Trung tâm nhận đăng ký vé về các ngày: 23/01 và 24/01/2014 (ngày 23 và 24/12 Âm lịch).

5. Việc mua vé tàu vào dịp tết thường khó khăn hơn nhiều so với việc mua vé tàu ngày thường do đó có trường hợp phải chấp nhận việc mua được vé mà không đúng theo nguyện vọng của mình, Trung tâm sẽ cố gắng cao nhất để mua được vé tàu theo đúng nguyện vọng đã đăng ký. Trong trường hợp không mua được vé theo đúng đăng ký, sinh viên vẫn phải chấp nhận việc đó.

 

 

6. Giá vé dự kiến (theo thông tin từ Ga Sài Gòn)

- Hiện nay, Ga Sài Gòn chưa niêm yết giá vé tàu Tết Quý Tỵ do đó cán bộ, giáo viên, sinh viên tham khảo trực tiếp trong bảng niêm yết giá vé của năm Nhâm Thìn trên Website Ga Sài Gòn: http://www.gasaigon.com.vn. Khi có giá vé chính thức, Trung tâm sẽ niêm yết tại bản tin. (Lưu ý: Giá vé Tết thường tăng từ 20% đến 40% so với giá vé ngày thường)

7. Trả vé - đổi vé:

- Không có khái niệm việc “đổi vé” mà chỉ có khái niệm “trả vé”. Sinh viên sau khi đã mua vé mà không muốn đi thì phải tự mang vé ra Ga trả lại vé.

- Việc trả lại vé sẽ áp dụng mức khấu trừ 30% tiền vé và phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ đối với tập thể. Do đó, không khuyến khích việc trả vé. Sinh viên cần suy nghĩ kỹ trước khi quyết định mua vé.

8. Thủ tục khi đăng ký: Cán bộ, giảng viên, sinh viên khi đăng ký cần nộp giấy chứng minh nhân dân bản gốc. Công tác đăng ký, đóng tiền và phát vé được chia làm 02 đợt như sau:

- Đợt 1: Đăng ký và đóng tiền vé (hiện nay, chưa có giá vé tàu Tết, Trung tâm tạm thu tiền vé dựa trên giá vé hiện tại + 40% giá vé đó).

- Đợt 2: Phát vé và thanh toán tiền dư hoặc thiếu của vé (căn cứ theo giá vé được in cụ thể trên vé tàu)

9. Cán bộ, giảng viên và sinh viên sau khi đã đọc kỹ thông báo, bảng giá, bảng giờ tàu chạy khẩn trương đăng ký tại Văn Trung tâm theo đúng thời gian đã thông báo, ngoài thời gian trên Trung tâm không giải quyết. Nhằm phục vụ cho chương trình vé tàu Tết từ việc nhận đăng ký, mua vé và phát vé Trung tâm phụ thu của mỗi sinh viên khi đăng ký số tiền là: 20.000đ (hai mươi nghìn đồng).

- Yêu cầu Ban chấp hành chi đoàn, chi hội, cán bộ lớp triển khai rộng rãi thông báo này đến các sinh viên trong lớp.

- Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ văn phòng Trung tâm hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, số điện thoại văn phòng: 08 3512 1597 hoặc điện thoại trực tiếp:

- Huỳnh Thanh Tuyết, số điện thoại: 0908.314.232.

- Phan Quốc Cường, số điện thoại: 0972.425.113.

 

Nơi nhận:

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình