THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần VINAFCO

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Vinafco như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Số: 12/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần VINAFCO

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Vinafco như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- Nhân viên kinh doanh Logistics (toàn thời gian cố định)

2. Tiêu chuẩn:

- Sức khoẻ tốt, chịu áp lực công việc cao và có thể đi công tác xa: Sẵn sàng làm thêm giờ khi có yêu cầu.

- Ngoại hình ưa nhìn được ưu tiên.

- Tốt nghiệp Đại học chính quy

- Thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh các kỹ năng: Đọc/ Viết/ Nghe / Nói

- Tin học: sử dụng thành thạo MS Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint…). Đặc biệt là Excel.

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh, làm việc với đồng nghiệp nước ngoài.

- Sức khỏe tốt, có ngoại hình phù hợp với giao tiếp quốc tế.

3. Hồ sơ tuyển dụng:

- Đơn xin việc viết tay, có dán ảnh.

- Giấy khám sức khỏe.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.

- Bảng sao có công chứng bằng cấp có liên quan.

- Số điện thoại và Email liên lạc.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 31/05/2014.

- Địa điểm: Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ qua Email: tuyendung@vinafco.com.vn; hoặc 0949382919 gặp cô Loan

 

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình