THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Kính Hòa Bình - TTNT Hòa Bình

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Kính Hòa Bình - TTNT Hòa Bình như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Số: 21/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Kính Hòa Bình -

TTNT Hòa Bình

 

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Kính Hòa Bình - TTNT Hòa Bình như sau:

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh kênh đại lý

Mô tả công việc:

- Làm việc tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, quản lý theo khu vực được giao

- Quản lý và chăm sóc hệ thống đại lý phân phối sẵn có của công ty và phát triển thêm đại lý mới.

2. Kỹ năng, trình độ:

- Nam/Nữ tuổi từ 23 – 30

- Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Maketing…

- Có tính kỹ luật, ý thức lao động và khả năng phấn đấu cao.

- Có khả năng bán hàng, phân tích thị trường và giao tiếp cộng đồng.

- Có kinh nghiệm bán hàng VLXD_TTNT được ưu tiên.

- Chăm chỉ, cầu tiến, có khát vọng chiến thắng, vượt khó trong công việc là tư chất được đánh giá cao.

- Nhanh nhẹn, họat bát, thích giao tiếp, có khả năng quan hệ cộng đồng làđặc tính cần thiếtcủa công việc.

- Làm việc có kỷ luật, có kế họach, có phương pháp khoa học để hòan thành công việc được giao là kết quả cơ bản.

- Mức lương cơ bản và hoa hồng cao.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 30/09/2014.

- Địa điểm: Công ty TNHH Kính Hòa Bình – TNHH Hòa Bình

Địa chỉ: 40 Tân Thành, P Tân Thành, Tân Phú, Tp HCM

Điện thoại: 08.54083735 – Fax: 08.38107991

Người Liên hệ: Ms Dung – Phòng Nhân sự

Email: sales@hoabinhglass.com website: www.hoabinhglass.com.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình