THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn KoLao

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn KoLao như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số:02/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn KoLao

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn KoLao như sau:

1. Kỹ sư trưởng

a. Mô tả công việc:

- Thực hiện những công việc liên quan tới giám sát kỹ thuật lắp ráp xe tải

- Kiểm soát và giám sát đảm bảo hê thống lắp ráp, sửa chữa xe tải, ô tô, xe buýt được hoàn thành tốt nhất

- Kiểm soát công việc xây dựng nhà máy và các hệ thống hỗ trợ nhà máy hoạt động suôn sẻ

b. Yêu cầu công việc:

- Nam giới, tốt nghiệp các trường đại học thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kỹ thuật ô tô

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp xe tải, ô tô, xe buýt

- 3-5 năm kinh nghiệm

- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là một lợi thế

2. Kỹ sư

a. Mô tả công việc:

- Thực hiện những công việc liên quan tới kỹ thuật lắp ráp xe tải

b. Yêu cầu công việc:

- Nam giới, tốt nghiệp các trường đại học thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kỹ thuật ô tô

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp xe tải, ô tô, xe buýt

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là một lợi thế

3. Chế độ cơ hội nghề nghiệp:

- Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp

- Lương cạnh tranh

- Chế độ bảo hiểm tốt theo qui định của nhà nước

- Lương tháng 13 và chế độ thưởng hàng năm

- Những chế độ khác sẽ được trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 20/3/2015.

- Địa điểm: Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ tại KoLao Group, Tầng 2, CJ Building, số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0979 479 388 (Chị Quỳnh).

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình