THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊNSố: 09/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- 01 Thư ký Tổng giám đốc và Hội đồng Quản trị

- 01 Giám đốc chi nhánh tại Qui Nhơn

- 01 Kế toán tổng hợp

- 01 Nhân viên kế hoạch đầu tư

-01 Nhân viên sale Logistics

2. Tiêu chuẩn:

- Sức khoẻ tốt, chịu áp lực công việc cao, độc lập vả chủ động trong công việc, sẵn sàng làm thêm giờ khi có yêu cầu.

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành liên quan đến công việc.

- Thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh các kỹ năng: Đọc/ Viết

- Tin học: sử dụng thành thạo.

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh, làm việc với đồng nghiệp nước ngoài.

- Sức khỏe tốt, có ngoại hình phù hợp với giao tiếp quốc tế.

3. Hồ sơ tuyển dụng:

- Đơn xin việc bằng tiếng Anh

- Giấy khám sức khỏe.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.

- Bảng sao có công chứng bằng cấp có liên quan.

- Số điện thoại và Email liên lạc.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 27/04/2015.

- Địa điểm: Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn, số 9 Nguyễn Công Trứ, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 3829 6316 hoặc Email: admin@saigonshipvn.com.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình