THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Lilama 45.1

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Lilama 45.1 như sau`

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 15/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Lilama 45.1

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Lilama 45.1 như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- 50 Kỹ sư cơ khí, kỹ sư hàn, kỹ sư làm công tác an toàn.

2. Mô tả công việc:

- Tham gia vào các dự án của công ty.

- Nghiên cứu phương án thi công, chế tạo, lắp đặt công trình với các chuyên gia, kỹ sư khác.

- Lập các quy trình thi công, sản xuất.

- Giám sát thi công tại công trình.

3. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chính quy các ngành Cơ khí, cơ khí chế tạo, công nghệ hàn.

- Đọc hiểu các bản vẽ kỹ thuật, các tài liệu liên quan đến công việc.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Anh văn giao tiếp tốt, đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

- Có sức khỏe tốt, chấp nhận đi công tác xa.

4. Thông tin liên hệ:

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Lilama 45.1

Số 140 Điện Biên Phủ, phường Đa kao, quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 08.3820.5822 hoặc 0979.324.987 (Mr.Lập), 0979.734.145 (Mr. Dũng)

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình