THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Sơn Kelly - Moore Việt Nam

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Sơn Kelly - Moore Việt Nam như sau

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 16/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Sơn Kelly - Moore Việt Nam

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Sơn Kelly - Moore Việt Nam như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- 02 Kỹ sư cơ khí.

- 02 Kỹ sư điện công nghiệp.

- 02 Kỹ sư giám sát thi công.

- 02 Nhân viên kinh doanh.

- 05 Nhân viên văn phòng.

2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng các chuyên ngành liên quan.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Anh văn giao tiếp tốt, đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

3. Thông tin liên hệ:

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Công ty.

Số 135/37/71 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Điện thoại: (08) 7300 6045 ext: 401 (Chị Linh – Phòng Nhân sự)

Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 15/10/2015.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình