THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV Dầu Nhờn Nano Việt Nam`

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV Dầu Nhờn Nano Việt Nam như sau

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 17/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV Dầu Nhờn Nano

Việt Nam

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV Dầu Nhờn Nano Việt Nam như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- 15 Kỹ thuật viên/Nhân viên kinh doanh.

2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành kinh tế, cơ khí ô tô, kinh doanh.

- Nhiệt tình, năng động, kiên trì mục tiêu.

- Phong cách làm việc chủ động, hoạt bát, nhanh nhẹn, sáng tạo.

3. Thông tin liên hệ:

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Công ty.

Số 51 đường số 5A, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM.

Điện thoại: (08) 3817 0298 (anh Nhật).

Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 20/10/2015.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình