THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Kính doanh Quốc tế Đại Việt

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Kính doanh Quốc tế Đại Việt như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 22/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Kính doanh Quốc tế Đại Việt

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Kính doanh Quốc tế Đại Việt như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- 04 Nhân viên kinh doanh Khu vực phía Nam.

2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí ô tô.

- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung Quốc, thành thạo tin học văn phòng.

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, hình thức khá.

- Chấp nhận đi công tác xa.

3. Hồ sơ dự tuyển: gồm có

- Đơn xin việc,

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của địa phương),

- Bảng sao có công chứng: bằng tốt nghiệp đại học, các chứng chỉ liên quan,

- Bảng sao có công chứng: hộ khẩu và chứng minh nhân dân,

- Giấy chứng nhận sức khỏe (không quá 3 tháng).

4. Hồ sơ ứng tuyển xin gửi về:

- Qua email: info@sinotruk-vn.comhoặcvan@sinotruk-vn.com

Trân trọng./.

 

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình