THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV Tiếp Vận và Phân Phối Phương Đông

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV Tiếp Vận và Phân Phối Phương Đông như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 27/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV Tiếp Vận

và Phân Phối Phương Đông

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV Tiếp Vận và Phân Phối Phương Đông như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- Trợ lý (giỏi tiếng Hoa) ở thành phố Hồ Chí Minh

- 03 Nhân viên kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh

- 02 Nhân viên kinh doanh hàng hóa đường hàng không ở thành phố Hồ Chí Minh

- 04 Nhân viên kinh doanh ở Bình Dương

- 03 Nhân viên kinh doanh ở Đồng Nai

- 02 Nhân viên kinh doanh ở Đà Nẵng

2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng với ngành liên quan

- Ưu tiên có bằng nghiệp vụ hải quan

- Có kiến thức về logistics / hãng tàu/ vận chuyển

- Giỏi những kỹ năng kinh doanh, thương lượng và dịch vụ khách hàng

- Tiếng Anh hoặc tiếng Hoa giao tiếp

- Chăm chỉ, năng động, thật thà

3. Hồ sơ ứng tuyển xin gửi về:

Oriental Logistics & Distribution Co., Ltd.

Tầng 8, 27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 62853868 Fax: 08 62853866

Chị Tuyết (Admin) Email: winnie_dang@hcm.olc-group.com

Trân trọng./.

 

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình