THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV Tiếp vận và Phân phối Phương Đông

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV Tiếp vận và Phân phối Phương Đông như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 04/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV Tiếp vận và Phân phối Phương Đông

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV Tiếp vận và Phân phối Phương Đông như sau:

1. Vị trí và địa điểm làm việc:

- 03 Sales - Địa chỉ: G243 Bùi Văn Hòa, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

- 05 Sales Executive & 02 Sales Consol - Địa chỉ: Lầu 8, 27 Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- 02 Sales - Địa chỉ: 05 NP4, Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

2. Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng các ngành có liên quan (kinh tế vận tải, hàng hải,…).

- Có kiến thức về hãng tàu, logistics, vận tải.

- Am hiểu những kỹ năng kinh doanh, thương lượng và dịch vụ khách hàng.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt.

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

Oriental Logistics & Distribution Co., Ltd

Tầng 8, 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 62853868, Ms Hiền, Email: hien_ha@hcm.olc-group.com

 

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Bá Hoàng