THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Đường thủy Mê Kông

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Đường thủy Mê Kông như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 10/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Đường thủy Mê Kông

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Đường thủy Mê Kông như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- 03 giáo viên.

2. Tiêu chuẩn:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí động lực, Vận hành máy tàu thủy.

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt. Làm việc tại Long An.

- Có năng khiếu thể thao, văn nghệ hoặc hoạt động Đoàn.

3. Hồ sơ tuyển dụng:

- Đơn xin việc viết tay, có dán ảnh.

- Giấy khám sức khỏe.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.

- Bảng sao có công chứng bằng cấp có liên quan.

- 01 ảnh 4x6.

- Số điện thoại và Email liên lạc.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 30/06/2016.

- Địa điểm: Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ trực tiếp về địa chỉ Trung tâm dạy nghề Đường thủy Mê Kông, 164 Châu Thị Kim – Phường 03 –TP.Tân An – Tỉnh Long An, Liên hệ (ĐT: 0937090306). Email: huynhtan@duongthuymekong.com

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Bá Hoàng