THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Nạo vét đường thủy

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Nạo vét đường thủy như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 21/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty CP Đầu tư, Xây dựng

và Nạo vét đường thủy

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Nạo vét đường thủy như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- 02 kỹ sư công trình thủy hoặc kỹ thuật xây dựng công trình.

2. Tiêu chuẩn:

- Sinh viên tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành xây dựng công trình thủy.

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh, làm việc với đồng nghiệp nước ngoài.

3. Hồ sơ tuyển dụng:

- Đơn xin việc viết tay, có dán ảnh.

- Giấy khám sức khỏe.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.

- Bảng sao có công chứng bằng cấp có liên quan.

- 01 ảnh 4x6.

- Số điện thoại và Email liên lạc.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 15/12/2016.

- Địa điểm: Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ trực tiếp về địa chỉ: Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Nạo vét đường thủy, số 35 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 0903824503 - Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

Email: nguyendunggv9@gmail.com

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Quang Thành