THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY CCL

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY CCL

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo tuyển dụng nhân sự cho vị trí Nhân viên kinh doanh Logistics của Công ty CCL.

Vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng./.