THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY SOC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY SOC

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo tuyển dụng nhân sự ngành Công nghệ thông tin của Công ty SOC.

Vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng./.