THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY BAN MAI LOGISTICS

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY BAN MAI LOGISTICS

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Ban Mai Logistics.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng./.