THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY HOÀNG LINH ONLINE

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY HOÀNG LINH ONLINE

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo tuyển dụng nhân sự chuyên ngành Công nghệ thông tin của Công ty Hoàng Linh Online.

Vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng./.