THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA HOÀNG GIA CONTAINER

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Hoàng Gia Container như sau

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Hoàng Gia Container.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.