THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TNHH FILTRATION SYSTEMS VIETNAM (FSV)

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Filtration Systems Vietnam (FSV) như sau

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Filtration Systems Vietnam (FSV).

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.