THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ XÉT CẤP HỌC BỔNG VŨ ĐÌNH LIỆU NĂM HỌC 2018-2019

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc nhận hồ sơ xét cấp học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2018-2019 như sau

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc nhận hồ sơ xét cấp học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2018-2019 dành cho sinh viên thường trú tại Trà Vinh đang học Đại học, Cao đẳng, THCN tại TPHCM.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.